Кои сме ние?

Историја на Компанијата & Досегашен развиток

МАНОВ ДОО е компанија која се занимава со трговија со минерални ѓубрива, увоз на сточна храна, земјоделска и шумска механизација.

      Основана е далечната 1992-ра година како исклучиво семејна фирма за малопродажба на минерални  ѓубрива и сточна храна.

      До 2002-ра работи скромно со еден малопродажен објект , но оттогаш започнува голем подем, се проширува и започнува со работа на големо, увоз и обезбедување на конкурентни цени на пазарот. Отпочнува и со сопствена дистрибуција за навремена достава до малопродажните објекти ширум земјава. Станува лидер на снабдувачите на големо за вештачки ѓубрива и сточна храна.

Манов ДОО Делчево

Градиме одлична соработка и пружаме квалитетни информации на земјоделците преку организација на презентации и давање насоки и совети за употребата на семенски материјал за житарици и вештачко ѓубриво. 

      Осовремувањето и унапредувањето на македонскиот земјоделец е главна визија за нашата работа.Со сопствена дистрибуција сме поблиску до нашите клиенти за задоволување на нивните потреби и желби. Со континуирана и напорна работа- до успех и напредок. Ги следиме светските трендови за да ја одржиме стабилната позиција на пазарот. Со постојано проширување на асортиманот се трудиме да ги задоволите сите потреби на нашите клиенти

Манов ДОО Делчево

Градиме одлична соработка и пружаме квалитетни информации на земјоделците преку организација на презентации и давање насоки и совети за употребата на семенски материјал за житарици и вештачко ѓубриво. 

      Осовремувањето и унапредувањето на македонскиот земјоделец е главна визија за нашата работа.Со сопствена дистрибуција сме поблиску до нашите клиенти за задоволување на нивните потреби и желби. Со континуирана и напорна работа- до успех и напредок. Ги следиме светските трендови за да ја одржиме стабилната позиција на пазарот. Со постојано проширување на асортиманот се трудиме да ги задоволите сите потреби на нашите клиенти

Брендови & Партнерства

Вештачки ѓубрива

Земјоделска Механизација

Сточна Храна & Семенски Материјали

Тимот на МАНОВ

Обезбедување на лидерство и визија, развој на долгорочни и годишни планови, како и создавање на стратешки план на компанијата и извршување на истиот;

Методи Манов

Управител

Развивање и одржување на одличен однос со клучните засегнати страни, како што се клиенти, добавувачи, организации во заедницата, регулаторни тела и сл .

Горан Манов

Комерција

Успешната логистика и менаџмент на синџир на снабдување со кросфункционална интеграција на клучните
бизнис-процеси во рамките на фирмата.

Кирчо Ковачки

Логистика

Формулирање и извршување на мерните параметри во согласност со деловните цели за секоја година во преглед на перформансите и финансиите во МАНОВ ДОО Делчево.

Кристина Манова

Сматковотство и Администрација